Acta notarial a favor de D. Jonathan Navarro Jiménez - 20/01/2020

Acta de notoriedad sobre titularidad del vehículo.